Новости

                    2020-жылдын 21 сентябрында Султан Ибраимов атындагы Агротехникалык колледжинде Мамлекттик тил күнүнө арналган “Кыргыз тилим –кылымдарды карыткан, Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан” аттуу салтанаттуу онлайн иш чара өткөрүлдү. Колледждин мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча орун басары Тешебаева Б.Ш. куттуктоо менен бирге айрым маселеге – жаштардын арасындагы  калыптанып бара жаткан көчө тилин жоюу керек экендигин  мугалимдердин эсине салды.

Иш чаранын жүрүшүндө  студенттер тил жөнүндө көркөм айтуу,  комузда жана вокалдык аткаруу менен өз өнөрлөрүн тартуулашты. Бул иш чараны  колледждин мугалими  Илипбаева В.Ж. алып барды.

             

 


               2020-жылдын 14 сентябрында  Султан Ибраимов атындагы Агротехникалык колледжинде Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнүнө  арналган “Эгемендүү кыргыз Республикасынын комдук – саясиц турмушундагы өзгөрүүлөр” аттуу  онлайн иш чара төмөнкүдөй план менен өткөрүлдү:

  1. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын жаралыш тарыхы;
  2. Эркин Кыргызстандын өнүгүү саясаты;
  3. Билим берүү тармагындагы өзгорүүлөр;
  4. Жыйынтыктоо.

Бул иш чараны колледждин тарых мугалими Исабекова Гулмира Бейшекадыровна алып барды жана ийгиликтүу өттү.  Буга колледждеги жалпы мугалимдер жана студенттер катышышты.

 


Урматтуу студенттер!

          Сиздерди Сизди биздин колледжди ийгиликтүү аякташыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз.

          Студентик күндөр – бул ар бириңиздер үчүн алдыдагы жаштыктын жалындаган учурлары, зачёт, сынактарды тапшырып чыккан бактылуу мүнөтөр , жана да дипломдук иштерди жазуудагы талыкпаган ийгиликтүү эмгектенүүңүздөр.

         Алдыда –жашоодогу жетишкендиктердин жана эмгек жолуңуздун  жаңы горизонту.

         Алган билимиңиздер жана тажрыйбаңыз, жана да колледждин диплому сиздин карьералык өнүгүңүзгө жана материалдык жетишүүңүзгө өбөлгө болсун.

      Жеке жашооңузга бакыттын кушу консун жана адистик майданыңызга чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.

Кымбаттуу бүтүрүүчү!

        Скрябин атындагы жогорку окуу жайында окууну улантууну чын көңүлдөн кааласаңыз, биздин эшик сиз үчүн дайыма ачык.

       Ошондой эле биздин Агротехникалык колледжге достордун, тууган тааныштардын –абитурентердин жаңы муунун –алып келиңиз.

       Сиздердин кесиптик билим алууга умтулган ак жолуңуздар шыдыр жана ийгиликтүү болсун.


Кулактандыруу

Урматтуу бүтүрүүчүлөр!

Дипломдордуу берүү күн сайын саат 09.00-16.00 чейин берилет.

Бегайым -0702 060194, 595422

 


 Бюджет группы: Бюджет группы 2020-2021 г.

Контракт группы: Контракт группы 2020-2021 г.


       Добро пожаловать!

Агротехнический колледж им. С.Ибраимова

ОНЛАЙН   РЕГИСТРАЦИЯ 


30.07.2020 года в 17.00. завершился первый тур онлайн-приёма документов в спузы КР.

Вашему вниманию предлагаются  списки абитуриентов , рекомендованных к зачислению в Агротехнический колледж им. С.Ибраимова

Список абитуриентов на 03.08. 020 год.


 27.08.2020 года в завершился второй  тур онлайн-приёма документов в спузы КР.

Вашему вниманию предлагаются  списки абитуриентов , рекомендованных к зачислению в Агротехнический колледж им. С.Ибраимова

Результаты 2 тура на 27 августа 2020 г.

 


Зачисление абитуриентов 2-тур в Агротехнический колледж продлена до  25.08. 2020 года.


Профессия АГРОНОМ-одна из древнейших профессий
Является основным проводником науки в сельском хозяйстве. Он определяет технологию труда и его организацию.
🔺Сегодня профессия агронома востребована в различных крупных сельскохозяйственных комплексах, а также в небольших фермерских хозяйствах, оранжереях, питомниках и теплицах.
🔺По окончанию колледжа вы получаете квалификацию агронома
🔺Обучение длится 2 года 10 месяцев на базе 9 класса, 1 год 10 месяцев на базе 11 класса
🔺Форма обучения: очное, заочное
☎Телефон для справок:
+996772727278
+996702727278
📩atk.bishkek@gmail.com
    
   

         


🐟 Ихтиология и рыбоводство 
💧
🐟Рыбоводство — одна из перспективных отраслей развития экономики КР. У нас имеются великолепные гидроклиматические ресурсы для повышения рентабельности данной сферы.
🎓Недостающие кадры на базе 9 класса (бюджет) и 11класса (контракт, на 2 курс в качестве пополнения) готовит
🏛Агротехнический колледж им . С.Ибраимова
☎Телефон для справок:
+996772727278
+996702727278
📩atk.bishkek@gmail.com

Гидротехническое строительство

🌍Республика Кыргызстан является источником водных ресурсов и одновременно активным их потребителем. Для этого необходимо большое строительство гидротехнических обьектов( каналов,плотины,водозаборных сооружений),многочисленный эксплуатационный штат в виде областных,районных управлений водного хозяйства
🔺Обращаемся ко всем выпускникам 9- х и 11-х классов!
🔺Дорогие выпускники, если вы ещё не определились с выбором учебного заведения и профессии , советуем вам обратить внимание на специальности,которые всегда будут востребованы в нашей стране.Это специальность гидротехническое строительство.
🔺 Выпускники нашего колледжа по специальности ГТС всегда смогут найти применение своим знаниям на объектах гидротехнического, гражданского и дорожного строительства,а также в системах их обслуживания.
🔺Вода — это жизнь,и поэтому судьба ,посвящённая использованию водных ресурсов в нашей стране необыкновенно важна и благородна, приходите ребята учиться в Агротехнический колледж — не пожалеете.
________________________________________________

Телефон для справок:
+996772727278
+996702727278
📩atk.bishkek@gmail.com


Экология и охрана окружающей среды

В настоящее время термин «ЭКОЛОГИЯ» стал часто употребляемым на всех уровнях человеческого общества —  от рядового гражданина до руководителя предприятия и главы государства.

Это связано с наступившим экологическим кризисом, когда загрязнение окружающей среды стало предельно максимальным, угрожающим дальнейшей жизни в планетарном масштабе.

🔺Обращаемся ко всем выпускникам 9- х и 11-х классов!
🔺Дорогие выпускники, если вы ещё не определились с выбором учебного заведения и профессии , советуем вам обратить внимание на специальности,которые всегда будут востребованы в нашей стране.Это специальность экология и охрана окружающей среды.

________________________________________________

Телефон для справок:
+996772727278
+996702727278
📩atk.bishkek@gmail.com


                 Уважаемые абитуриенты! Это наш Агротехнический колледж им.С.Ибраимова, где ВЫ будете получать знания по 10 специальностям . Дополнительную информацию можете получить на сайте http://www.atk.com.kg instagram atk_college, https://www.facebook.com/atk.knau.1


  


         Сегодня 29.05.2020г. в Агротехническом колледже  им. С.Ибраимова была проведена онлайн конференция «Абитуриент 2020». На конференции выступили директор, кандидат педагогических наук Ибраев А. Д. и зав. отделениями,  которые довели до  абитуриентов и их родителей информацию об истории колледжа , 10 специальностях,  выпускниках  и местах их трудоустройства.  Активное участие приняли абитуриенты и их родители с Тонского, Таласского , Атбашинского районов и города Кара- Балта.  


    Согласно приказу №282/1 Министерство образования и науки КР от 14 марта 2020 г.

   «Об установлении преждевременных каникул в образовательных организациях Кыргызской Республики»:

  1. Установлены преждевременные каникулы с 16 марта до 08 апреля 2020 года в Агротехническом колледже им.С.Ибраимова;
  2. Проведены санитарные обработки учебных помещений и общежития;
  3. Организованы учебно-методические работы педагогических работников период каникул с применением дистанционных образовательных технологий в режиме онлайн.

    

 

 


        Назначен директором Агротехнического колледжа им.Султана Ибраимова   КНАУ им.К.И.Скрябина  Ибраев Алмазбек  Дуйшокович  приказом №33/4 Министерства образования и науки КР от 16 марта 2020 года

     

Ибраев Алмазбек Дүйшөкович

Дата рождения: 14 сентября 1978 года.
Место рождения: Иссык-Кульский район, Иссык-Кульской область, село Орто-Өрүктү.

Образование: высшее, 2001 год. Нарынский государственный университет по специальности «Математика и информатика», квалификация: преподаватель Математики и информатики. Кандидат педагогических наук, доцент.

Профессиональный опыт:

1995-1996 гг. Лаборант информатики и физики СШ №5. им. К. Джакыпова. Нарынского района, г.Нарын.

1996-2001 гг.  студент ЕГФ, Нарынского Государственного Университета.

2001-2002 гг.  преподаватель кафедры Высшей математики НИТ, НГУ.

2003-2004гг.   преподаватель кафедры Информатики СШ. №2 им В.П.Чкалова.

2004-2007гг. ассистент кафедры «Прикладной информатики» Кыргызского аграрного университета им. К. И. Скрябина.

2007- 2010гг. старший преподаватель кафедры «Прикладной информатики» Кыргызского аграрного университета им. К. И. Скрябина,

2008-2010гг.  заместитель декана факультета инновационных технологий.

2010-2012гг.  и.о. доцента кафедры «Информационные системы и технологии» Кыргызского национального аграрного университета им. К. И. Скрябина.

2012-2013гг и.о. доцента кафедры «Прикладной информатики и информационных систем» Кыргызского национального аграрного университета им. К. И. Скрябина.

2013-2020 гг начальник центра «Центр дистанционного, непрерывного профессионального образования и повышения квалификации» Кыргызского национального аграрного университета им. К. И. Скрябина.


                Уважаемые женщины !!!  Поздравляем Вас с 8 Марта! Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!